orange-uden-dirigent

Kolding Kammerkor er et blandet kor med ca. 24 medlemmer. Musikalsk kvalitet, et intensivt arbejde med stemmedannelse og et godt socialt fællesskab er korets grundpiller. Vi forventer, at korets medlemmer hurtigt kan tilegne sig noder, så tiden kan bruges til at forme musikken.

Repertoiret er primært klassisk musik, men sange, viser og rytmiske satser indgår også.

 

Vi arbejder med stilarter, som spænder fra gammel til ny klassisk musik inden for såvel den kirkelige som den verdslige genre.