kor72

 

Kolding Kammerkor som stamkor

Heise og Birch – natur, kærlighed, årstider og poesi

 

Denne weekend i september byder Kor72 på et stamkorsstævne i samarbejde med Kolding Kammerkor og med et program, der indeholder to danske værker: Dels Peter Heises Forår og Sommer for kor og klaver og dels Årstider for kor a cappella, komponeret af Søren Birch til Kolding kammerkor.

 

Heises fire sange er efterhånden gledet ind i mange kors repertoire, og det er fuldt forståeligt, for det er sange, der både rummer natur, sværmeri, længsel, kærlighed og poesi. Desuden rammer sangene en tone, som vi genkender som dansk/nordisk, og som er let og forfriskende. Sangene er indbyrdes ganske forskellige, og det hele løftes af et sprudlende klaverakkom-pagnement. Teksterne er fra Heises romantiske samtid.

 

IMG_0147Søren Birchs værk Årstider er komponeret til Kolding Kammerkors Jubilæum 2009 for kor a cappella og spænder i forløb også hen over sommeren – der er to forårs-sange, en sommeraftensang og en septembersang. Tonesproget er i sagens natur et andet end det romantiske, men Søren Birch har tilstræbt en karakter, som ligger i forlængelse af den danske lyriske tone. Også teksterne til Årstider er af romantiske digtere, og de to værker har således på flere planer sammenhæng – begge værker repræsenterer det danske lyriske, og selvom musikken er skrevet i to vidt forskellige perioder, binder de romantiske tekster dem sammen og gør, at de kan belyse hinanden. Forhåbentlig vil I midt i sangene kunne opdage forskelle og ligheder, hvor I mindst ventede det!

 

Søren Birch

Dirigenten Søren Birch er uddannet som kor- og ensembleleder ved Det Jyske Musikkonservatorium og er ansat samme sted som docent i kor- og ensemble-ledelse.

Søren Birch har gæstedirigeret i mange sammenhænge og har opført mange af de store værker for kor og orkester bl.a. Händels Messias, Bachs Johannes-passion og Mendelssohns Elias. Han er en efterspurgt instruktør ved stævner og kurser og er ved siden af dirigentvirksomheden også aktiv som komponist og arrangør. Søren Birch – (Foto: Kaj Andersen)

I løbet af de seneste par år har Søren Birch fået udgivet en del af sine korværker på Wilhelm Hansen Musikforlag, således også værket Årstider, som nu tilbydes til Kor72's medlemmer.