1. Sopran Tenor
Birgit Jepsen Lars Mikkelsen
Birte Gillesberg Juul Værge
Helle Ohrt Johansen Bente Gade
Lise Lorentzen Post  
Signe Voss Vahlkvist  
2. Sopran  
Anne Juhl  
Birgit Feveile  
Birte Gillesberg  
Nete With Fogstrup  
Kirsten Søndergaard  
   
 Alt Bas
Elin Jepsen Carsten Jonasen
Karin Raaby Hans Chr. Søndergaard    
Trine Granild-Jensen Klavs A. Hansen
Lene Schmidt  
Gail Spence