Kyndelmisse varsler lysere tider 

Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa,
der betyder lysenes messe.

 

Seks vintersange:  
J. P. E. Hartmann / B. S. Ingemann  I sne står urt og busk i skjul
Thomas Laub / St. St. Blicher  Det er hvidt herude
Niels la Cour / B. S. Ingemann  I sne står urt og busk i skjul
Thorvald Aagaard / Jeppe Aakjær  Spurven sidder stum bag kvist
Poul Hamburger / Helge Rode Der er ingenting i verden
Thorvald Aagaard / Jeppe Aakjær  Sneflokke kommer vrimlende
   
Seks sange  tekst af H. C. Andersen:  
J. C. Gebauer, Arr. B. Mortensen  Hist, hvor vejen slår en bugt
Peter Heise, Arr. B. Mortensen Jylland mellem tvende have
Phillip Faber  Det døende barn
C. E. F. Weyse, Arr. B. Mortensen  Hyrden græsser sine får
Henrik Rung  Danmark, mit fædreland!
Christian August Pohlenz  Hvor skoven dog er frisk og stor
   
Fire engelske sange:  
John Tavener 

Song for Athene (f.1944) tekst: fra den græsk-ortodokse begravelsesliturgi og Shakespeares Hamlet

 

Knut Nystedt 

Peace I leave with you
(f.1915) tekst: Johannesevangeliet 14:27

 
Robert L. Pearsall  Lay a Garland
(1795-1856) tekst: Beaumont & Fletcher
 
Eric Whitacre  Sleep
(f. 1970) tekst: Ch. A. Silvestri