1. Sopran 2. Sopran
Anne Giødesen Anne Juhl
Birgit Jepsen Annelise Uhlemann
Helle Ohrt Johansen Birgit Feveile
Lise Lorentzen Post Birte Gillesberg
Signe Voss Vahlkvist Kirsten Søndergaard
  Lise Kåg
  Nete With Fogstrup
   
1. Alt 2. Alt
Anne-Marie Bøgh Bente Gade
Elin Jepsen Gail Spence
Karin Raaby Kirsten Hessellund Clausen
Lene Schmidt  
Simone V. Kristensen  
Trine Granild-Jensen  
   
Tenor Bas
Juul Værge Carsten Jonasen
Lars Mikkelsen Hans Chr. Søndergaard
Niels Erik Uhlemann Klavs A. Hansen
Uffe Boldt