Thomas Tallis:  If Ye love me (Johannes-evangeliet 14:15-17)
Knut Nystedt:  Peace I leave with you (fra Johannes-evangeliet 14:27)
Antonio Lotti:  Crucifixus (fra Trosbekendelsen)
Knut Nystedt:  Han er opstanden (fra Markus-evangeliet 16:6-7)
W.A. Mozart:  Ave verum corpus (latinsk hymne fra 14. århundrede)
 
Forårets komme:
Jørgen Jersild:  Den kedsom vinter (Ambrosius Stub)
Egil Harder:  Den blå anemone (Kaj Munk)
 
3 nye højskolesange:
Michael Bojesen:  Den første forårsmorgen (Ellen Heiberg)
Per Drud Nielsen:  Mit land (Beatrice Vibe)
Ib Nørholm:  For livet, ikke for skolen (Poul Borum)
Johs. Brahms:  Waldesnacht, opus 62 nr. 3
 
4 sange til tekster af H.C.Andersen:
Carl Nielsen:  Hun har mig glemt
J. C. Gebauer:  Hist, hvor vejen slår en bugt
C. E. F. Weyse:  Hyrden græsser sine får
Morten Heide:  Nytårsønsker til mig selv for hele livet